top of page

El Centre d'Entrenament del CCT21 està ubicat al Rocòdrom de La Reunió, a Pallejà (BCN), on disposem de tot un mur propi per crear-hi els exercicis i activitats per les nostres i els nostres esportistes. 

Durant els entrenaments, l'espai és d'utilització exclusiva del CCT21.

Tenim 3 tipus de Grups d'Entrenament al rocòdrom del CCT21 - Reunió: INICIACIÓ / COMPETICIÓ / ADULTS

GRUPS D'INICIACIÓ:

Per introduir-se a les 3 modalitats de l'escalada esportiva de competició: corda, bloc i velocitat.

O bé per entrenar, sense voler competir a les competicions oficials.

Només participem a les competicions de caràcter més informal, i de forma voluntària.

Edats:6 a 14 anys, que  tinguin poca experiència o que comencin a escalar.

Horaris: De dilluns a divendres, de 17'15h-18'15h i de 18'15-19'15h, divendres de 17-19h.

GRUPS DE COMPETICIÓ:

Per nenes i nens de 7 a 18 anys.

Amb un interès i motivació per millorar en l'escalada de competició.

Grups amb exigència referent a l'esforç i l'actitud.

Cal tenir unes mínimes capacitats físiques de base per accedir a aquests grups.

Comencem a participar a competicions FEEC.

Edats: 7-18 anys.

Horaris: Dilluns i Dimecres // Dimarts i dijous. 18'30h-20'30h. Opció de fer un altre entrenament els divendres.

OPCIÓ d'ENTRENAMENT A DISTÀNCIA + 1 entrenament presencial amb l'equip i entrenadors.

També, es pot ser esportista del GRUP de COMPETICIÓ a distància, sense entrenar diàriament a La Reunió:

 

El CCT21 planifica el treball per realitzar durant la setmana, al/s rocòdrom/s "locals" de l'esportista, i realitzem una sessió setmanal amb tot el grup, de forma conjunta,  a qualsevol rocòdrom de Catalunya, en funció de les necessitats, moment de la temporada, objectius...

Acutalment, comptem amb esportistes d'arreu de Catalunya (d'Olot, Igualada, Tarragona, Lleida, Barcelona...)

Un cop feta la planificació de l'entrenament, s'utilitza una plataforma on-line perquè els esportistes hi puguin accedir fàcilment, i els entrenadors tinguin un feedback diari del procés d'entrenament.

GRUPS D'ENTRENAMENT D'ADULTS: 

Per entrenar de forma conjunta entre adults, supervisats i assessorats per un entrenador del Club.

Horaris: Dilluns i Dimercres // Dimarts i Dijous de 19'30h -21h. També hi ha l'opció de venir només 1 dia.

 

bottom of page